خطری که بنیان‌گذار انقلاب آن را سال‌ها پیش احساس کرد