روابط پهلوی و رژیم صهیونیستی امری نیست که گروهی بتوانند بر روی آن سرپوش بگذارند. سفر اخیر رضا پهلوی به سرزمین‌های اشغالی نیز ادامه همان ارادت و روابط حسنه‌ای است که در دوره پهلوی دوم وجود داشت. در آن روزها بودجه بیت‌المال، هزینه برخی اقدامات در اسرائیل می‌شد
انتشار روزنامه با پولِ مردم ایران در اسرائیل!

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ روابط پهلوی و رژیم صهیونیستی امری نیست که گروهی بتوانند بر روی آن سرپوش بگذارند. سفر اخیر رضا پهلوی به سرزمین‌های اشغالی نیز ادامه همان ارادت و روابط حسنه‌ای است که در دوره پهلوی دوم وجود داشت. اسناد ساواک به‌خوبی مؤید این روابط است. در آن روزها از بودجه بیت‌المال، که بایستی صرف رفاه ملت ایران از جمله آموزش و پرورش و... می‌شد، هزینه برخی روزنامه‌ها از سوی حکومت پرداخت می‌شد؛ برای نمونه مئیر عزری، سفیر اسرائیل در ایران، طی نامه‌ای خطاب به تیمور بختیار، رئیس وقت ساواک، به تاریخ 14 بهمن 1338 می‌نویسد:
حضرت اجل تیمسار سپهبد بختیار، رئیس محترم سازمان امنیت کشور ... روزنامه "ستاره شرق"[1] مدت چهار سال است که به مدیریت چاکر در اسرائیل برای استفاده هشتادهزار نفر ایرانیان و فارسی‌زبانان آن کشور منتشر می‌شود. چندی پیش در اثر کسر بودجه تصمیم به تعطیل آن گرفته البته از اینکه این جریده تنها وسیله‌ای بود که اخبار و ترقیات ایران را تحت رهبری شاهنشاه جوانبخت به اطلاع سایرین می‌رسانید ناچار قبل از اقدام به تعطیل آن کوشش شد توجه عده‌ای جلب گردد. تا اینکه خوشبختانه توجه آنان نیز به این مسئله جلب و در حدود پنج ماه قبل مقرر فرمودید ماهیانه مبلغی به عنوان کمک به هیئت تحریریه پرداخت گردد تا بتواند به حیات فرهنگی و خدمات اجتماعی روزنامه ادامه دهد. و چون تاکنون وجهی پرداخت نگردیده مستدعی است دستور فرمایند اوامر مربوطه در این مورد به موقع اجرا گذاشته شود.[2]
 
مئیر عزری
مئیر عزری
شماره آرشیو: ۱-۱۳۵ع
 
پی‌نوشت:
 
[1]. گفتنی است از جمله نشریاتی که در سال‌های حکومت محمدرضا پهلوی با رویکرد حمایت از رژیم صهیونیستی و ترغیب یهودیان ایران برای مهاجرت به فلسطین اشغالی منتشر می‌شد «ستاره شرق» بود. گرچه این نشریه ابتدا در اسرائیل منتشر می‌شد، اما بعدتر به‌خاطر انتشار در ایران معروف شد.
[2] . بدون شرح به روایت اسناد ساواک، کتاب اول، ص 26.
https://iichs.ir/vdcd550x.yt0oo6a22y.html
iichs.ir/vdcd550x.yt0oo6a22y.html
نام شما
آدرس ايميل شما