ارسال اين مطلب به دوستان

(( او اعتقاد داشت: باید مذاهب اسلامی را از افترا و خشونت دور کرد ))