ارسال اين مطلب به دوستان

(( او معتقد بود: اگر مسلمانان آگاه باشند، موانع تقریب زیاد نیستند ))