ارسال اين مطلب به دوستان

(( چرا موریس به عنوان تبعیدگاه رضاشاه انتخاب شد؟ ))