شبکه مدیریت پهلوی‌ها به روایت محمود سریع‌القلم؛

مدیریت رابطه‌ای

هرچند جذابیت‌های عمرانی، نظامی و هویتی در کل کشور قابل مشاهده بود، اما فقدان سیستم مدیریتی، نارسایی‌های تصمیم‌گیری و اقتدارگرایی فردی همه آن دستاوردهای کمّی را دچار خدشه نمود
مدیریت رابطه‌ای

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ «صدها وزیر و مدیر رابطه‌ای یک‌سویه و تحکمی با محمدرضاشاه داشتند بدون آنکه شبکه مدیریت و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور از یک چهارچوب، با بحث و گفت‌وگو و ارزیابی برخوردار باشد. هرچند جذابیت‌های عمرانی، نظامی و هویتی در کل کشور قابل مشاهده بود، اما فقدان سیستم مدیریتی، نارسایی‌های تصمیم‌گیری و اقتدارگرایی فردی همه آن دستاوردهای کمّی را دچار خدشه نمود.»[1]
 
جلسه هیئت دولت به ریاست امیرعباس هویدا در حضور محمدرضا پهلوی
جلسه هیئت دولت به ریاست امیرعباس هویدا در حضور محمدرضا پهلوی
شماره آرشیو: ۱-64544-۲۷۵م
 
 
پی‌نوشت:
 
[1] . محمود سریع‌القلم، اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی، تهران، نشر گاندی، 1397، صص 260-261.
نام شما
آدرس ايميل شما