فساد اشراف پهلوی در آینه اسناد ساواک؛

قاچاق هروئین و کوکائین توسط والاحضرت!

مصدق وقتی به نخست‌وزیری رسید، اشرف را به علت دخالت در امور سیاسی و همچنین شهرت او در فساد اخلاقی و اقتصادی و نقش داشتن در کشتار مردم بی‌گناه در قیام 30 تیر، از کشور تبعید کرد، اما پس از پیروزی کودتا و رفع محدودیت‌های وضع‌شده، با خواسته‌های افزون‌تر به ایران بازگشت. اسناد ساواک به صورت گسترده‌ای فساد او، از مداخله در امور سیاسی کشور تا قاچاق، را پوشش می‌دهد
قاچاق هروئین و کوکائین توسط والاحضرت!

پایگاه اطلاعرسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ اشرف، خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی، از ابتدای سلطنت برادرش تا آخرین دقایق عمر او نقش سرنوشت‌سازی در سیاست‌گذاری‌های سلسله پهلوی داشت. او زنی ماجراجو و قدرت‌طلب بود و در این راه از خرج پول و صرف نیرو ابایی نداشت؛ به همین دلیل مصدق وقتی به نخست‌وزیری رسید، اشرف را به علت دخالت در امور سیاسی و همچنین شهرت او در فساد اخلاقی و  اقتصادی و نقش داشتن در کشتار مردم بی‌گناه در قیام 30 تیر، از کشور تبعید کرد. اما پس از پیروزی کودتا و رفع محدودیت‌های وضع‌شده از سوی دکتر مصدق بر او، با خواسته‌های افزون‌تر به ایران بازگشت. اسناد ساواک به صورت گسترده‌ای فساد اشرف پهلوی، از مداخلات او در امور سیاسی کشور تا قاچاق را پوشش می‌دهد که در ادامه به دو سند اشاره و بسنده می‌کنیم؛
 
اشرف پهلوی در حال نصب مدال بر سینه محمدرضا پهلوی
اشرف پهلوی در حال نصب مدال بر سینه محمدرضا پهلوی
شماره آرشیو: 441-۷۴۷۳س

بر اساس یک سند ساواک به تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۳۷ «در محافل مطلع مطبوعاتی تهران شایع است که شماره‌های اخیر مجله "تایم" که به ایران ارسال شده تماما از طرف سازمان اطلاعات و امنیت کشور سانسور و دو صفحه وسط آن بریده شده است. گفته می‌شود مندرجات این دو صفحه که توسط یک مخبر آمریکایی تهیه شده بود مربوط به قاچاق مواد مخدر و باند قاچاقچیان هروئین و کوکائین در ایران بوده و والاحضرت اشرف پهلوی و اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت ملکه مادر به ترتیب از گردانندگان باند فروشندگان مواد مذکور در خاورمیانه و ایران معرفی شده‌اند.
در این مجله ذکر شده والاحضرت اشرف پهلوی به علت شناخته شدن در مسافرت‌هایی که برای حمل مواد مخدره می‌نمایند از طرف پلیس کشورهای اروپایی تحت نظر می‌باشند؛ کمااینکه والاحضرت اصولا حق ورود به خاک فرانسه را ندارند؛ زیرا در هر مسافرتی که معظم لها می‌نمایند با استفاده از مصونیت خاندان سلطنتی مبادرت به حمل مقادیر زیادی مواد افیونی و هروئین به خاورمیانه می‌نمایند و حتی والاحضرت فاطمه پهلوی، که دارای شوهر آمریکایی هستند، در آمریکا تحت مراقبت می‌باشند».[1]
در یک سند دیگر ساواک به تاریخ 16 اردیبهشت 1338 می‌خوانیم: «یکی از بانوان نزدیک به والاحضرت اشرف پهلوی اظهار داشته: "چندی قبل از مسافرت شاهنشاه به شیراز بین معظم له و والاحضرت اشرف پهلوی در مورد مداخله والاحضرت در امر قاچاق مواد مخدره گفت‌وگو و مجادله می‌شود و اعلیحضرت همایون شاهنشاه، که همیشه نسبت به والاحضرت اشرف احترام خاصی قائل بوده‌اند، در مورد شرکت معظم لها در قاچاق مواد مخدره و شرکت در مقاطعه‌کاری شرکت آسفالت راه با عصبانیت تذکراتی می‌دهند و حتی در پاسخ والاحضرت، که با تندی در حضور برادر تاجدار خود صحبت می‌کرده، فرموده‌اند: در صورت تکرار دستور خواهند داد که جلوگیری شود و روی همین اصل از روز مذکور تا کنون بین شاهنشاه و والاحضرت اشرف پهلوی کدورت ایجاد شده و در حال قهر می‌باشد..." . گوینده افزوده: "علت عصبانیت شاهنشاه گزارشی بوده که از طرف پلیس بین‌المللی در مورد شرکت والاحضرت در امر قاچاق مواد مخدره به تهران مخابره شده است"».[2]
 
پی‌نوشت‌ها:
 
[1] . زنان دربار به روایت اسناد ساواک؛ اشرف پهلوی، ص 37.
[2] . بدون شرح به روایت اسناد ساواک، کتاب اول، ص 23.
https://iichs.ir/vdchwkni.23nkwdftt2.html
iichs.ir/vdchwkni.23nkwdftt2.html
نام شما
آدرس ايميل شما