دکتر سیدحسین فاطمی دلایل عدم همراهی شاه با مردم در نهضت ملی شدن صنعت نفت را چنین برمی‌شمرد:
ترس همیشگی شاه از انگلستان
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ دکتر سیدحسین فاطمی دلایل عدم همراهی شاه با مردم در نهضت ملی شدن صنعت نفت را چنین برمی‌شمرد:
معاشرین و مشاورین او اغلب از نخبه‌های «آنگلوفیل» بودند و او را از کوچکی از قدرت و عظمت انگلستان ترسانیده بودند و قدرت امپراتوری را در ایران فناناپذیر می‌دانست؛ دوم اینکه تبعید و استعفای پدرش را نتیجه تحریک انگلیسی‌ها می‌دانست و همیشه واهمه داشت که مخالفت با آن سیاست ممکن است او را نیز به یک چنین سرنوشتی گرفتار نماید؛ سوم اینکه نمی‌خواست مبارزه ملی معنی پیدا کند و مخصوصا چون همیشه طرفدار اشخاص ضعیف و متملق و بی‌شخصیت بود، از دکتر مصدق که زیر بار هر تحمیلی نمی‌رفت، سخت نگران بود. از همه مهم‌تر، آنها که کم و بیش روحیه شاه را مطالعه کرده‌اند خوب می‌دانند که یک نوع تردید و جبن طبیعی همیشه بر او غلبه دارد.
 
محمدرضا پهلوی
شماره آرشیو: 2545-121ب
 
 
نام شما
آدرس ايميل شما