پژوهشکده تاريخ معاصر 19 آبان 1400 ساعت 16:00 https://www.iichs.ir/fa/news/21386/ترس-همیشگی-شاه-انگلستان -------------------------------------------------- عنوان : ترس همیشگی شاه از انگلستان -------------------------------------------------- دکتر سیدحسین فاطمی دلایل عدم همراهی شاه با مردم در نهضت ملی شدن صنعت نفت را چنین برمی‌شمرد: متن : پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ دکتر سیدحسین فاطمی دلایل عدم همراهی شاه با مردم در نهضت ملی شدن صنعت نفت را چنین برمی‌شمرد: معاشرین و مشاورین او اغلب از نخبه‌های «آنگلوفیل» بودند و او را از کوچکی از قدرت و عظمت انگلستان ترسانیده بودند و قدرت امپراتوری را در ایران فناناپذیر می‌دانست؛ دوم اینکه تبعید و استعفای پدرش را نتیجه تحریک انگلیسی‌ها می‌دانست و همیشه واهمه داشت که مخالفت با آن سیاست ممکن است او را نیز به یک چنین سرنوشتی گرفتار نماید؛ سوم اینکه نمی‌خواست مبارزه ملی معنی پیدا کند و مخصوصا چون همیشه طرفدار اشخاص ضعیف و متملق و بی‌شخصیت بود، از دکتر مصدق که زیر بار هر تحمیلی نمی‌رفت، سخت نگران بود. از همه مهم‌تر، آنها که کم و بیش روحیه شاه را مطالعه کرده‌اند خوب می‌دانند که یک نوع تردید و جبن طبیعی همیشه بر او غلبه دارد.   شماره آرشیو: 2545-121ب   پی نوشت:   غلامرضا نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد، شرکت سهامی انتشار، 1366، ص562.