تاراج آثار باستانی ایران؛

تیولداری به سبک خاندان سلطنت!

هر قسمت از ایران در تیول یک نفر بود؛ در رأس همه اینها هم والاحضرت اشرف و شهرام پهلوی‌نیا قرار داشتند که هیچ معامله‌ای بدون دخالت آنها انجام نمی‌شد...
تیولداری به سبک خاندان سلطنت!
عتیقه‌های ایران را شهرام پهلوی‌نیا به واسطه یک یهودی عتیقه‌شناس از ایران خارج می‌کرد. خانواده سلطنتی از والاحضرت اشرف تا محمودرضا، عبدالرضا و والاحضرت شمس تمام ثروت مملکت را بین خودشان تقسیم کرده بودند و هیچ معامله‌ای بدون دخالت آنها انجام نمی‌شد. هر قسمت از ایران در تیول یک نفر بود؛ جنوب ایران در تیول شاپور محمودرضا، گرگان در تیول شاپور غلامرضا، مهردشت در تیول شاپور عبدالرضا و کرج در تیول شمس بود. در رأس همه اینها هم والاحضرت اشرف و شهرام پهلوی‌نیا قرار داشتند که در همه کارها دخالت می‎کردند و حتی از آنها رشوه می‌گرفتند و از این راه به ثروت هنگفتی رسیدند.
 
شهناز پهلوی در سفر به سوئیس، هنگام تماشای جام طلای متعلق به ایران باستان در یکی از موزه‌های این کشور
شهناز پهلوی در سفر به سوئیس،
هنگام تماشای جام طلای متعلق به ایران باستان در یکی از موزه‌های این کشور
شماره آرشیو: ۸۱۶-۱۲۱پ
 
پی نوشت:
 
1. تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، مصاحبه با خسرو اقبال، نوار شماره 4، صص 10-11. https://iichs.ir/vdchkznz.23n--dftt2.html
iichs.ir/vdchkznz.23n--dftt2.html
نام شما
آدرس ايميل شما