تاریخ بشر، کمتر نشان از مانندِ ارتباط و علقه‌ای داده است که میان امام خمینی و مردمش برقرار بود. خلایق او را ــ به‌رغم جلوس بر قله علم و عرفان ــ از خویش و کسی مانند خویش می‌دانستند؛ فردی که بسان آنان می‌زید و جز به صلاحشان نمی‌اندیشد؛ هم از این روی و پس از سپری گشتن سه دهه از رحلت آن بزرگ و درانداختن انواع ترفندها در گسست میان این پیوند، دشمنان کمتر در این امر توفیق یافته‌اند؛ چه اینکه کاروان خمینی همچنان رو به پیش است.
تصاویری که پیش روی شماست، جلوه‌هایی از این پیوند عاطفی و معنوی را نشان می‌دهد.
نام شما
آدرس ايميل شما