زهرا عباسی
 
برقراری امنیت اجتماعی در جامعه، مولود عوامل متعدد و امکانات گوناگونی چون استقرار حاکمیت در سراسر کشور، وجود دستگاه قضائی مستقل، ایجاد دستگاه انتظامی کارآمد، مبارزه با فساد نیروهای حافظ امنیت، وجود قانون مدون جزا و... است. در تهران سال 1342ق  فقدان یا ضعف این عوامل، تضعیف‌کننده امنیت جامعه و تضییع‌کننده حقوق شهروندی مردم بود.
 
مجموعه اسناد پیوست مبین ضعف اجرائی نظمیه و فقدان دستگاه قضائی کارآمد برای برقراری امنیت و مبارزه با انواع شرارتهاست که سبب شکایت سکنه تهران از ناامنی و فروگذاری در دستگیری و مجازات دزدان در سند نخست شده است. در این سند، اهالی جلوگیری پارکه بدایت از عملیات اداره نظمیه را مسبب این اوضاع معرفی می‌نمایند. درسند بعدی (که استشهاد اهالی به پیوست آن است) اهالی به رئیس‌الوزرا شکایت برده و خواهان اجرای قانون و مجازات سارقان گردیده و تباین عقیده اداره نظمیه و مدعی‌العموم را موجب وقوع این سرقتها دانسته‌‌اند. شهادت تجار و سکنه «سرای حاجب‌الدوله» بر کوتاهی  آژانها در پاسداری از محله و دستگیری و مجازات شرعی آنها گواهی می‌دهد.
 
در سند دیگر در 14 تیر 1302ش، رئیس‌الوزرا به استناد فقدان آمار (استاتیستیک) سرقتهای سنه پیش برای مقایسه و تایید صحت شکایت اهالی، از اداره نظمیه خواهان ارائه این آمار گردیده است.
 
سند دیگر به مدیر روزنامه «حیات ایران» است که  پیرو درج مقاله‌ای در شماره 63 آن روزنامه، درباره مسیو وستداهل و سرقتهایی که در تهران روی  داده است، ادعا می‌کند که به استناد «دفتر احصائیه» «پلیس تامینات تهران» در هر شب 30 تا 35 سرقت واقع می‌گردد، اما اداره نظمیه از مجازات سارقان طفره می‌رود. ژنرال وستداهل، رئیس تشکیلات نظمیه، با دریافت حقوق و مزایای 8000 قران از دولت،  اوقات را به تفریح می‌گذراند و فقط دو روز در هفته، روزانه دو ساعت از شمیران به تهران می‌آید و امور اداره نظمیه را به رضاقلی‌خان و ابراهیم‌خان (صاحب مغازه ایران) واگذار نموده است و با گزارشهای نادرست، رئیس دولت را اغفال می‌کند. وی معتقد است اختلافات پیش‌آمده بین ماموران نظمیه، بر ناامنی شهر می‌افزاید. نگارنده از هیئت دولت تقاضا کرده است که دست رضاقلی‌خان و پارتیهای او از اداره نظمیه کوتاه شود و اداره نظمیه سامانی یابد.
 
صورت آمار (استاتیستیک) گزارشهای وصولی به «اداره تامینات» از 12 ناحیه تهران طی پانزده روز (از 1 تا 15 تیر) سند دیگری از این مجموعه است که اصالت شکایت اهالی تهران را نشان می‌دهد. این سند به پاسخ مکتوب رئیس‌الوزرا پیوست شده است که در آن، رئیس نظمیه تهران درصدد تکذیب ادعاهای اهالی محله است.
نام شما
آدرس ايميل شما