شاهد توحیدی
در دهم و یازدهم فروردین‌ماه 1358، رفراندم پرشکوه جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. از جمله جلوه‌های ماندگارِ این رویداد ملی، حضور گسترده مراجع تقلید و علمای اعلام در همه‌پرسی بود که در ترغیب مردم، بهویژه متدینین ِ جامعه نقشی بسزا داشت. تصاویر پیش روی، جلوه‌هایی از این حضور تاریخی را نشان می‌دهد.
https://iichs.ir/vdcc.oq1a2bq1ela82.html
iichs.ir/vdcc.oq1a2bq1ela82.html
نام شما
آدرس ايميل شما