پژوهشکده تاريخ معاصر 12 فروردين 1399 ساعت 8:00 https://www.iichs.ir/fa/gallery/3396/2/جلوه-هایی-حضور-مراجع-تقلید-وعلما-رفراندم-جمهوری-اسلامی -------------------------------------------------- عنوان : جلوه هایی از حضور مراجع تقلید وعلما در رفراندم جمهوری اسلامی -------------------------------------------------- متن : شاهد توحیدی در دهم و یازدهم فروردین‌ماه 1358، رفراندم پرشکوه جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. از جمله جلوه‌های ماندگارِ این رویداد ملی، حضور گسترده مراجع تقلید و علمای اعلام در همه‌پرسی بود که در ترغیب مردم، بهویژه متدینین ِ جامعه نقشی بسزا داشت. تصاویر پیش روی، جلوه‌هایی از این حضور تاریخی را نشان می‌دهد.