هیچ قلم، بیان و تصویری یارای آن نیست که عشق پرنمود و متقابل آن پیرِ مراد و امت خویش را ترسیم کند؛ پیوندی که شگرف‌ترین حماسه دوران را رقم زد و جمله ناظران جهانی را به حیرت افکند! امروزه پس از سپری گشتن 34 سال از رحلت امامِ انقلاب، اگرچه بدخواهان برآنند که بر روی خورشید خاک بپاشند، اما عظمت و گستره این دلدادگی و نیز تأثیراتی که برجای نهاد، آنان را چون گذشته ناکام و زبون ساخته است. اینک در ایام سالروز وداع با خمینی کبیر، بخش دیگری از نمادهای پیوند آن یگانه دوران با ملت را به شما تقدیم می‌کنیم. امید آنکه مقبول آید
هیچ قلم، بیان و تصویری یارای آن نیست که عشق پرنمود و متقابل آن پیرِ مراد و امت خویش را ترسیم کند؛ پیوندی که شگرف‌ترین حماسه دوران را رقم زد و جمله ناظران جهانی را به حیرت افکند! امروزه پس از سپری گشتن 34 سال از رحلت امامِ انقلاب، اگرچه بدخواهان برآنند که بر روی خورشید خاک بپاشند، اما عظمت و گستره این دلدادگی و نیز تأثیراتی که برجای نهاد، آنان را چون گذشته ناکام و زبون ساخته است. اینک در ایام سالروز وداع با خمینی کبیر، بخش دیگری از نمادهای پیوند آن یگانه دوران با ملت را به شما تقدیم می‌کنیم. امید آنکه مقبول آید
نام شما
آدرس ايميل شما