سالی دگر بر رحلت عالم متفکر و انقلابی، زنده‌یاد آیت‌الله دکتر محمد صادقی تهرانی سپری گشت. هم از این روی و در بزرگداشت کارنامه علمی و عملی آن فقید سعید، بخشی دیگر از تصاویر وی را به شما تقدیم می‌داریم. امید آنکه مفید آید
https://iichs.ir/vdcbs0b5.rhbaspiuur.html
iichs.ir/vdcbs0b5.rhbaspiuur.html
نام شما
آدرس ايميل شما