روزهایی که بر ما گذشت، نشان از اولین سالگرد رحلت زنده‌یاد آیت‌الله العظمی سیدمحمدعلی علوی گرگانی داشت. این موسم فرصتی مغتنم است که از پدر ارجمند و نامور آن فقید سعید، یعنی زنده‌یاد آیت‌الله سیدسجاد علوی نیز سخن رود. آن بزرگ از بدو مهاجرت از نجف به شهر گرگان تا پایان حیات، در توسعه فکر و عمل دینی مردم آن خطه، نقشی مهم بر عهده داشت و بی‌تردید خوانش تاریخچه جامعه دینی گرگان در دوران معاصر، بدون سخن گفتن از وی ناتمام می‌نماید. تصاویر پی‌آمده، آیت‌الله سیدسجاد علوی را در ادوار گوناگون حیات نشان می‌دهد. روحش شاد و یادش گرامی باد
نام شما
آدرس ايميل شما