پیش‌تر در باب ضرورت توجه به پرتره شخصیت‌های تاریخی و علمی، خاطرنشان ساختیم که این مهم، رهیافتی به شخصیت و شیوه کرداری آنان است. هم از این روی می‌توان در فرآیند تحقیقات، به آنها نیز نظر افکند و نتیجه گرفت. اینک و از این بابت، در دومین سالروز رحلت زنده‌یاد آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، سی پرتره از آن بزرگ را به شما تقدیم می‌کنیم
پیش‌تر در باب ضرورت توجه به پرتره شخصیت‌های تاریخی و علمی، خاطرنشان ساختیم که این مهم، رهیافتی به شخصیت و شیوه کرداری آنان است. هم از این روی می‌توان در فرآیند تحقیقات، به آنها نیز نظر افکند و نتیجه گرفت. اینک و از این بابت، در دومین سالروز رحلت زنده‌یاد آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، سی پرتره از آن بزرگ را به شما تقدیم می‌کنیم
https://iichs.ir/vdcbgab5.rhba5piuur.html
iichs.ir/vdcbgab5.rhba5piuur.html
نام شما
آدرس ايميل شما