پژوهشکده تاريخ معاصر 13 دی 1401 ساعت 18:04 https://www.iichs.ir/fa/gallery/24420/2/سی-پرتره-زنده-یاد-آیت-الله-محمدتقی-مصباح-یزدی -------------------------------------------------- عنوان : سی پرتره از زنده‌یاد آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی -------------------------------------------------- پیش‌تر در باب ضرورت توجه به پرتره شخصیت‌های تاریخی و علمی، خاطرنشان ساختیم که این مهم، رهیافتی به شخصیت و شیوه کرداری آنان است. هم از این روی می‌توان در فرآیند تحقیقات، به آنها نیز نظر افکند و نتیجه گرفت. اینک و از این بابت، در دومین سالروز رحلت زنده‌یاد آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، سی پرتره از آن بزرگ را به شما تقدیم می‌کنیم متن : پیش‌تر در باب ضرورت توجه به پرتره شخصیت‌های تاریخی و علمی، خاطرنشان ساختیم که این مهم، رهیافتی به شخصیت و شیوه کرداری آنان است. هم از این روی می‌توان در فرآیند تحقیقات، به آنها نیز نظر افکند و نتیجه گرفت. اینک و از این بابت، در دومین سالروز رحلت زنده‌یاد آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، سی پرتره از آن بزرگ را به شما تقدیم می‌کنیم