آنچه در پی می‌آید، برگی دیگر از پرونده این تارنما، برای عالم مجاهد زنده‌یاد آیت‌الله العظمی سیدنورالدین حسینی هاشمی است که پاره‌ای از اسناد مرتبط با حیات فردی، اجتماعی و سیاسی آن بزرگ را در بردارد. امید می‌بریم که انتشار این برگ‌های نادیده یا کمتر دیده‌شده، جریان پژوهش در باب حیات آن مبارز نامور و نیز حزب برادران شیراز را از خویش متاثر سازد.
نام شما
آدرس ايميل شما