پژوهشکده تاريخ معاصر 6 فروردين 1400 ساعت 0:39 https://www.iichs.ir/fa/gallery/19696/2/اسنادی-حیات-فردی-اجتماعی-سیاسی-آیت-الله-العظمی-سیدنورالدین-حسینی-هاشمی -------------------------------------------------- عنوان : اسنادی از حیات فردی، اجتماعی و سیاسی آیت‌الله العظمی سیدنورالدین حسینی هاشمی -------------------------------------------------- متن : آنچه در پی می‌آید، برگی دیگر از پرونده این تارنما، برای عالم مجاهد زنده‌یاد آیت‌الله العظمی سیدنورالدین حسینی هاشمی است که پاره‌ای از اسناد مرتبط با حیات فردی، اجتماعی و سیاسی آن بزرگ را در بردارد. امید می‌بریم که انتشار این برگ‌های نادیده یا کمتر دیده‌شده، جریان پژوهش در باب حیات آن مبارز نامور و نیز حزب برادران شیراز را از خویش متاثر سازد.