ارسال اين مطلب به دوستان

(( او در دوره زندان، هرگز ابراز ندامت نکرد! ))