ارسال اين مطلب به دوستان

(( در ماه رمضان و با زبان روزه، گاهی هشت منبر می‌رفت! ))