ارسال اين مطلب به دوستان

(( با ریاست او، آرامش و رضایت بر مجلس خبرگان حاکم شد ))