ارسال اين مطلب به دوستان

(( سخنان او در روزهای آخر، لحن خداحافظی داشت! ))