ارسال اين مطلب به دوستان

(( حتی مخالفین نیز، به انصاف و قضاوت عادلانه او، معترف بودند! ))