ارسال اين مطلب به دوستان

(( او در تمامی ادوار مبارزات، استقلال خویش را حفظ کرد ))