ارسال اين مطلب به دوستان

(( توسعه روابط سیاسی افغانستان و شوروی در دوره زمامداری محمدظاهرشاه ))