ارسال اين مطلب به دوستان

(( او به شایعه‌پراکنی دشمنان وابسته یا بی‌خبر، وقعی نمی‌نهاد ))