ارسال اين مطلب به دوستان

(( آمر اصلی ترور او، صدام بود ))