موسی نجفی در همایش ملی «سلطه و نفود»:

بزرگ‌ترین آزادی رها شدن از استعمار ذهنی غرب است

دکتر موسی نجفی در همایش ملی «سلطه و نفود» گفت: بزرگ‌ترین آزادی رها شدن از استعمار ذهنی غرب است
https://iichs.ir/vdcjvve8.uqeivzsffu.html
iichs.ir/vdcjvve8.uqeivzsffu.html
نام شما
آدرس ايميل شما