ناامیدی شاه از پایان دادن به اعتراضات مردمی و وابسته تر شدن او به غرب (مجموعه کلیپهای رد روباه: روایت اسناد سفارت انگلیس از رویدادهای انقلاب اسلامی)
17 شهریور، نقطه استیصال شاه
نام شما
آدرس ايميل شما