شرفیابی... شهبانو وسط گفت‌وگوی ما زنگ زد و شاه به من گفت که با تلفن دیگر به صحبت‌هایشان گوش بدهم. در مورد حمله دیشب پلیس به "کی کلاب" توضیح می‌داد. این مکان به‌عنوان مرکز معاملات مواد مخدر مورد سوء ظن پلیس قرار گرفته بوده و آنها حق داشته‌اند درش را ببندند، به‌خصوص که صاحب آن از نزدیکان والاحضرت اشرف است و بازار شایعات بسیار داغ بود.
ماجرای دیسکو کی کلاب و برکناری رئیس شهربانی کل کشور!
تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده
دوشنبه 6 مهر 1349
«شرفیابی... شهبانو وسط گفت‌وگوی ما زنگ زد و شاه به من گفت که با تلفن دیگر به صحبت‌هایشان گوش بدهم. در مورد حمله دیشب پلیس به "کی کلاب" توضیح می‌داد. این مکان به‌عنوان مرکز معاملات مواد مخدر مورد سوء ظن پلیس قرار گرفته بوده و آنها حق داشته‌اند درش را ببندند، به‌خصوص که صاحب آن از نزدیکان والاحضرت اشرف است و بازار شایعات بسیار داغ بود.1»2
 

محسن  مبصر، رئیس  شهربانی کل کشور، در دفتر کار خود
شماره آرشیو: 1-5250-11ع

پی نوشت:
 
1. دیسکوتک کی کلاب (لوشاتو فعلی) یکی از معروف‌ترین دیسکوهای تهران بود که به یکی از نزدیکان اشرف پهلوی، به نام خانم سیف تعلق داشت و محل گردهمایی نزدیکان دربار، افراد متمول و هنرمندان آن دوران بود و افراد معمولی را به آنجا راه نمی‌دادند. در سال 1349 و در پی خواست شاه برای جلوگیری از هیپی‌گری، شهربانی به این مکان و چند جای دیگر که ظاهرا محل تجمع هنرمندان و همجنس‌گرایان بود، حمله کرد و سر تعدادی از جوان‌ها را که موی بلند داشتند تراشید. اتفاقا در این ماجرا سر چند تن از افراد نزدیک اشرف پهلوی را نیز تراشیدند که باعث  خشم وی شد و پس از چند روز به عزل و برکناری سپهبد محسن مبصر، رئیس شهربانی کل کشور (۱۳۴3ـ ۱۳۴9) انجامید. این دیسکو در میدان تجریش، خیابان دربند، خیابان فنا خسرو قرار داشت.
2. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 1، تهران، طرح نو،‌ بهار 1371، ص 268.
  https://iichs.ir/vdcg.q97rak9z3pr4a.html
iichs.ir/vdcg.q97rak9z3pr4a.html
نام شما
آدرس ايميل شما