شرفیابی... چون چیز مهم دیگری نبود که گزارش دهم، نامه‌ای را خطاب به شاه از دخترک جوان زیبایی تقدیم کردم. خیلی سرحال آمد و اجازه داد پیام او را بخوانم و مدتی دراین‌باره با هم صحبت کردیم. بعد پیشنهاد کرد که گفت‌وگویمان را با صرف چای ادامه دهیم. در این لحظه شهبانو تلفن کرد. نگران رفتن به فرودگاه بود و پرسید که چرا این‌قدر طول داده بودیم...
بحث در مورد مسائل مملکتی!
تهیه و تنظیم:  فرهاد قلی‌زاده
یکشنبه، 31 تیر 1352
«شرفیابی... چون چیز مهم دیگری نبود که گزارش دهم، نامه‌ای را خطاب به شاه از دخترک جوان زیبایی تقدیم کردم. خیلی سرحال آمد و اجازه داد پیام او را بخوانم و مدتی دراین‌باره با هم صحبت کردیم. بعد پیشنهاد کرد که گفت‌وگویمان را با صرف چای ادامه دهیم. در این لحظه شهبانو تلفن کرد. نگران رفتن به فرودگاه بود و پرسید که چرا این‌قدر طول داده بودیم. شاه پاسخ داد: "داشتیم درباره مسائل مملکتی بحث می‌کردیم."»1
 

بازدید محمدرضا، فرح و رضا پهلوی از مشهد
شماره آرشیو: 2941-754و

پی نوشت:
 
1. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ چ اول، بهار 1371، ص 484. https://iichs.ir/vdcf.1dviw6de0giaw.html
iichs.ir/vdcf.1dviw6de0giaw.html
نام شما
آدرس ايميل شما