"هویدا می‌‌گفت:‌ فساد در سطح بالای مملکت بقدری شیوع دارد که حتی از حریم شرم و حیا هم فراتر رفته است. و در این مورد مثال آورد که: «...هم اکنون در کنار دریای خزر سه کازینو به مقیاس وسیع مشغول کار است که یکی  به خواهر شاه،‌ دیگری به برادرش و سومی هم به بنیاد پهلوی تعلق دارد...» و پس از مکثی کوتاه،‌ در حالی که لبخند می‌زد، ‌از موفقیت خود در حذف قسمتی از سخنرانی امروز صبح شاه صحبت کرد، ‌که ضمن آن شاه در نظر داشت از مردم برای مبارزه با فساد دعوت کند.
روایت امیرعباس هویدا از فساد رژیم پهلوی
شنبه 5 اوت 1978 [14 مرداد 1357] تهران
"هویدا می‌‌گفت:‌ فساد در سطح بالای مملکت بقدری شیوع دارد که حتی از حریم شرم و حیا هم فراتر رفته است. و در این مورد مثال آورد که: «...هم اکنون در کنار دریای خزر سه کازینو به مقیاس وسیع مشغول کار است که یکی  به خواهر شاه،‌ دیگری به برادرش و سومی هم به بنیاد پهلوی تعلق دارد...» و پس از مکثی کوتاه،‌ در حالی که لبخند می‌زد، ‌از موفقیت خود در حذف قسمتی از سخنرانی امروز صبح شاه صحبت کرد، ‌که ضمن آن شاه در نظر داشت از مردم برای مبارزه با فساد دعوت کند.
 
هویدا در این باره گفت: «... به شاهنشاه عرض کردم: طرح این مسئله باعث مضحکه مردم خواهد شد. چون تقریباً تمام شهر ماجرای مرافعه یکی از اعضای خانواده سلطنت با یک مؤسسه مقاطعه‌کاری فرانسوی را می‌دانند و از اتهاماتی که هر یک از طرفین در ملاء عام به دیگری نسبت می‌دهند آگاهی دارند...» و بعد ادامه داد: «من بارها در طول سالیان اخیر لزوم مبارزه با چنین فسادهائی را با شاه در میان نهاده‌ام،‌ ولی او هرگز متوجه نشد که اینگونه فسادها جدا از جنبه اخلاقی،‌ از نظر اجتماعی و سیاسی هم مضر است و بایستی هر چه زودتر ریشه‌کن شود...».1
 

کازینوی دربند در تهران
شماره آرشیو: 14078-288م
 
پی نوشت:
 
1. پرویز راجی ، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمه: ح.ا.مهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: 1364، صص224ـ225. https://iichs.ir/vdcj.aexfuqehosfzu.html
iichs.ir/vdcj.aexfuqehosfzu.html
نام شما
آدرس ايميل شما