فضای علم و فرهنگ دوره پهلوی از نگاه محمود سریع‌القلم؛

توجیه‌گری فرهنگی به سبک پهلوی

مترجم دیوان شرقی گوته، اشعار نیچه و کمدی الهی دانته، مدیری بود که حوزه علم و حقیقت‌گویی را به تکنوکراسی، نمایشی بودن و سازوکار تبلیغاتی نظام سیاسی دربار و عملکرد محمدرضاشاه تبدیل کرد
توجیه‌گری فرهنگی به سبک پهلوی
 
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ «شجاع‌الدین شفا، مؤثرترین ادیب و مورخ جریان توجیه‌گر فرهنگی پهلوی دوم بود. او که مترجم آثاری مانند دیوان شرقی گوته، اشعار نیچه و کمدی الهی دانته بود، تلاش قابل توجهی برای جمع‌آوری اسناد روابط فرهنگی ایران و غرب انجام داد. ... او مدیری بود که حوزه علم و حقیقت‌گویی را به تکنوکراسی، نمایشی بودن و سازوکار تبلیغاتی نظام سیاسی دربار و عملکرد محمدرضاشاه تبدیل کرد. با ورود اقتدارگرایی فردی به عرصه فرهنگ و تولید علم، راست‌گویی علمی، حقیقت‌گویی اجتماعی ـ سیاسی به‌شدت کمرنگ می‌شوند و دستگاه علم در اختیار منظومه سیاست قرار می‌گیرد.»[1]
 
شجاع‌الدین شفا در کنار محمدرضا پهلوی در دیدار با گروهی از استادان و فرهنگیان فرانسه در کاخ سعدآباد
شجاع‌الدین شفا در کنار محمدرضا پهلوی در دیدار با گروهی از استادان و فرهنگیان فرانسه در کاخ سعدآباد
شماره آرشیو: 124279-۲۷۵م
 
پی‌نوشت:
 
[1] . محمود سریع‌القلم، اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی، تهران، نشر گاندی، 1397، ص 256.
 
نام شما
آدرس ايميل شما