هزاران نفر را با تهدید و اجبار به رژه‌های مختلف می‌کشانند و به اسم اعضای حزب رستاخیز جا می‌زنند، ولی قیافه غمناک و شرم‌زده استادان دانشگاه و کارمندان دولت نمودار احساسات ایشان بود
لبخندهای اجباری
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ در یکی از اسناد برجای مانده از حکومت پهلوی دوم، راه‌پیمایی حزب رستاخیز این گونه ترسیم شده است: 
هزاران نفر را که با تهدید و اجبار به رژه‌های مختلف می‌کشانند به اسم اعضای حزب جا می‌زنند، ولی قیافه غمناک و شرم‌زده استادان دانشگاه و کارمندان دولت، که عمده‌اش سوپران شهرداری و دیگر کارگران دولتی که به آخرین رژه کشانیده شده بودند و در پرده سینما کاملا مشهود بود، نمودار احساسات ایشان بود. پیش‌بینی می‌کنیم که پس از این تذکرها در رژه‌های آینده دستور خواهند داد همه لبخند بر لب داشته باشند![1]
 
 
راه‌پیمایی اجباری کارگران تحت امر حزب رستاخیز
راه‌پیمایی اجباری کارگران تحت امر حزب رستاخیز
شماره آرشیو: ۱-239-۱۳۳ح
 
 
پی‌نوشت
------------------------------------------
[1] . آرشیو پژوهشکده تاریخ معاصر، سند شماره 32-2-151خ.
 
https://iichs.ir/vdcgqx9x.ak9t74prra.html
iichs.ir/vdcgqx9x.ak9t74prra.html
نام شما
آدرس ايميل شما