پژوهشکده تاريخ معاصر 23 آبان 1401 ساعت 16:30 https://www.iichs.ir/fa/news/24281/لبخندهای-اجباری -------------------------------------------------- عنوان : لبخندهای اجباری -------------------------------------------------- هزاران نفر را با تهدید و اجبار به رژه‌های مختلف می‌کشانند و به اسم اعضای حزب رستاخیز جا می‌زنند، ولی قیافه غمناک و شرم‌زده استادان دانشگاه و کارمندان دولت نمودار احساسات ایشان بود متن : پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ در یکی از اسناد برجای مانده از حکومت پهلوی دوم، راه‌پیمایی حزب رستاخیز این گونه ترسیم شده است:  هزاران نفر را که با تهدید و اجبار به رژه‌های مختلف می‌کشانند به اسم اعضای حزب جا می‌زنند، ولی قیافه غمناک و شرم‌زده استادان دانشگاه و کارمندان دولت، که عمده‌اش سوپران شهرداری و دیگر کارگران دولتی که به آخرین رژه کشانیده شده بودند و در پرده سینما کاملا مشهود بود، نمودار احساسات ایشان بود. پیش‌بینی می‌کنیم که پس از این تذکرها در رژه‌های آینده دستور خواهند داد همه لبخند بر لب داشته باشند![1]     راه‌پیمایی اجباری کارگران تحت امر حزب رستاخیز شماره آرشیو: ۱-239-۱۳۳ح     پی‌نوشت ------------------------------------------ [1] . آرشیو پژوهشکده تاریخ معاصر، سند شماره 32-2-151خ.