آنچه پیش روی شماست اسنادی از زندگی دانشمند عارف، شهید دکتر مصطفی چمران، در ادوار گوناگون زندگی است. این مجموعه اسناد که عمدتا از دست‌نوشته‌های آن مجاهد نامدار تشکیل می‌شود، منظر او را درباره مقولات مهم علمی و سیاسی نشان می‌دهد.
نام شما
آدرس ايميل شما