شاهد توحیدی
عالم مجاهد و روحانی زاهد و پرهیزگار، شهید آیت‌الله حاج شیخ عطاءالله اشرفی اصفهانی از پیشگامان نهضت اسلامی در خطه کرمانشاه و نماینده شاخص رهبر کبیر انقلاب اسلامی در آن منطقه به شمار می رفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان نماینده امام وامام جمعه آن منطقه منصوب گشت و سرانجام در23 مهرماه 1361 در محراب عبادت و توسط منافقین به شهادت رسید.
تصاویری که پیش روی شماست، شمه‌ای از تکاپوی اجتماعی وسیاسی آن بزرگ را در خویش دارد. امید آنکه تاریخ پژوهان انقلاب را مفید آید.
نام شما
آدرس ايميل شما