کاری از: شاهد توحیدی
 
عالم بصیر و روشن بین، شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس، از نمادهای همگامی دین و سیاست و دینی کردن برخی نمادهای عرفی از جمله پارلمانتاریسم در ایران معاصر به شمار می رود. او در عرصه‌های گوناگون علم و عمل، واجد کمالات و امتیازاتی بزرگ بود، که بسیاری از اقران و دشمنان وی نیز بدان اذعان کرده‌اند. آیت‌الله مدرس در 10 آذر ماه 1316 در تبعید گاه خواف و به دستور رضاخان به شهادت رسید. مزار او ــ همانگونه که خویش پیش بینی کرده بود ــ زیارتگاه مردم در شهر کاشمر به شمار می‌رود.
 
تصاویری که پیش روی دارید، شهید آیت‌الله مدرس را در ادوار گوناگون حیات نشان می دهد.
نام شما
آدرس ايميل شما