عالم مجاهد زنده‌یاد آیت‌الله سیدمحمود طالقانی در تمامی ادوار حیات، در تلاش برای نظام‌سازی اسلامی به‌سر برد و هزینه‌های آن را نیز، با تحمل زندان‌ها و تبعیدهای فراوان پرداخت. او پس از آزادی از واپسین محبس تا پایان زندگی، برای نیل به این هدف کوششی مضاعف ورزید و از تمامی توان بهره گرفت. تصاویر پی‌آمده، راوی این فصلِ پرتکاپوی اوست. امید آنکه مفید و مقبول آید
https://iichs.ir/vdcfj1d0.w6djeagiiw.html
iichs.ir/vdcfj1d0.w6djeagiiw.html
نام شما
آدرس ايميل شما