مشروطیت ایران، همچنان حدیثی نامکرر است! عده‌ای ناهمگن با هدف تغییر به میدان سیاست و چالش‌های آن گام نهادند و هر یک سرنوشتی متفاوت با دیگری یافتند. در عرصه سیاست و فرهنگ ایران امروز، میراث‌داران این طیف‌های متضاد، همچنان نقش‌آفرین‌اند! همین امر است که تذکار مکتوب و تصویری به این رویداد را همچنان به‌هنگام ساخته است. امید آنکه تاریخ‌پژوهان معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید آید
نام شما
آدرس ايميل شما