پژوهشکده تاريخ معاصر 23 مرداد 1402 ساعت 17:21 https://www.iichs.ir/fa/gallery/24926/2/مشروطیت-ایران-غالبان-مغلوبان-آینه-تصاویر-2 -------------------------------------------------- عنوان : «مشروطیت ایران، غالبان و مغلوبان آن» در آینه تصاویر(2) -------------------------------------------------- مشروطیت ایران، همچنان حدیثی نامکرر است! عده‌ای ناهمگن با هدف تغییر به میدان سیاست و چالش‌های آن گام نهادند و هر یک سرنوشتی متفاوت با دیگری یافتند. در عرصه سیاست و فرهنگ ایران امروز، میراث‌داران این طیف‌های متضاد، همچنان نقش‌آفرین‌اند! همین امر است که تذکار مکتوب و تصویری به این رویداد را همچنان به‌هنگام ساخته است. امید آنکه تاریخ‌پژوهان معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید آید متن :