شهر اصفهان را می‌توان از دیرباز، در زمره تجلی‌گاه‌های شعائر اسلامی قلمداد کرد. بخشی از این فرآیند را می‌توان در قالب تکریم مراجع تقلید و علمای هر دوره و نیز برگزاری مراسم ترحیم برای آن بزرگان، ردیابی و رصد نمود. در مجموعه پی‌آمده، بخشی از اعلامیه‌های چاپی برگزاری مجالس ترحیم و بزرگداشت برای مراجع تقلید و علمای وقت در این شهر آمده است. این مجموعه نفیس، بی‌شک پژوهندگان فرهنگ دینی شهر اصفهان را به‌کار خواهد آمد.
https://iichs.ir/vdcjvaev.uqeh8zsffu.html
iichs.ir/vdcjvaev.uqeh8zsffu.html
تگ ها
اصفهان علما آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی جامعه تعلیمات اسلامی سیدمحمدباقر سدهی ابطحی آیت‌الله سیدمحمد حجت آیت‌الله محمدباقر زند کرمانی آیت‌الله سیدمیرزا حسن چهرسوقی آیت‌الله علامه سیدعبدالحسین شرف‌الدین موسوی عاملی آیت‌الله سیدحسین طباطبائی بروجردی تاجران اصناف حسین کی‌‎استوان آیت‌الله سیدعبدالهادی شیرازی انجمن تعاونی و بهداشتی عسکریه اصفهان محمدمحسن بن‌ علی ‌منزوی تهرانی (آقابزرگ تهرانی) آیت‌‏الله سیدضیاءالدین علامه فانی اصفهانی آیت‌الله سیدعلی موسوی بهبهانی آیت‌الله عباسعلی ادیب آیت‌الله عبدالحسین امینی نجفی (علامه امینی) آیت‌الله سیدمحمدرضا شفتی آیت‌الله سیدحسین خادمی آیت‌الله سیدابوالحسن شمس‌آبادی آیت‌الله سیدمحمدرضا سعیدی خراسانی محمدحسین صغیر اصفهانی محمد بهشتی محمد مداح آیت‌الله محمدتقی آملی آیت‌الله سیداحمد زنجانی آیت‌الله سیدمحمود حسینی شاهرودی آیت‌الله حسن صافی اصفهانی آیت‌الله سیدمحمدهادی حسینی میلانی آیت‌الله حاج آقا رحیم ارباب آیت‌الله سیدمحمدرضا روضاتی چهارسوقی آیت‌الله سیدمرتضی دهکردی
نام شما
آدرس ايميل شما