پژوهشکده تاريخ معاصر 14 فروردين 1400 ساعت 15:03 https://www.iichs.ir/fa/gallery/19721/2/اعلامیه-های-ترحیم-مراجع-تقلید-علمای-دین-شهر-اصفهان -------------------------------------------------- عنوان : اعلامیه‌های ترحیم مراجع تقلید و علمای دین در شهر اصفهان -------------------------------------------------- متن : شهر اصفهان را می‌توان از دیرباز، در زمره تجلی‌گاه‌های شعائر اسلامی قلمداد کرد. بخشی از این فرآیند را می‌توان در قالب تکریم مراجع تقلید و علمای هر دوره و نیز برگزاری مراسم ترحیم برای آن بزرگان، ردیابی و رصد نمود. در مجموعه پی‌آمده، بخشی از اعلامیه‌های چاپی برگزاری مجالس ترحیم و بزرگداشت برای مراجع تقلید و علمای وقت در این شهر آمده است. این مجموعه نفیس، بی‌شک پژوهندگان فرهنگ دینی شهر اصفهان را به‌کار خواهد آمد.