ارسال اين مطلب به دوستان

(( مجلس را نشاید، که قانون پیامبر را نقض کند! ))