ارسال اين مطلب به دوستان

(( گفت وگو با عباس سالور، رئیس سازمان اصلاحات ارضی؛ زمینه ها، ضرورتها، نحوه اجرا و پیامدها ))