ارسال اين مطلب به دوستان

(( روایت وزیر امور خارجه بریتانیا از استعفای رضاخان ))