ارسال اين مطلب به دوستان

(( رضاخان به هنگام حمله متفقین، قصد داشت به سفارت انگلستان پناهنده شود! ))